Position Company Location
  เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (รับด่วน)
จำนวน : 1 อัตรา (สัญญาจ้าง) ประสบการณ์ : 1 ปี
Voice TV Co.,Ltd. Bangkok
Reporter (Political)
จำนวน : 1 อัตรา ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
Voice TV Co.,Ltd. Bangkok
Reporter (Tech & Innovation)
จำนวน : 1 อัตรา ประสบการณ์ : 3 ปี
Voice TV Co.,Ltd. Bangkok
Reporter (Culture & Lifestyle)
จำนวน : 1 อัตรา ประสบการณ์ : 3 ปี
Voice TV Co.,Ltd. Bangkok
  Reporter (Urban & Social)
จำนวน : 1 อัตรา ประสบการณ์ : 3 ปี
Voice TV Co.,Ltd. Bangkok
  Reporter (Sport)
จำนวน : 1 อัตรา ประสบการณ์ : 3 ปี
Voice TV Co.,Ltd. Bangkok
  Multimedia Journalist
จำนวน : 2 อัตรา ประสบการณ์ : 3 ปี
Voice TV Co.,Ltd. Bangkok
  Writer (ข่าวเศรษฐกิจ)
จำนวน : 1 อัตรา ประสบการณ์ : -
Voice TV Co.,Ltd. Bangkok
Graphic Designer
จำนวน : 1 อัตรา ประสบการณ์ : 3 ปี
Voice TV Co.,Ltd. Bangkok
Online Sales Manager
จำนวน : 1 อัตรา ประสบการณ์ : 3-5 ปี
Voice TV Co.,Ltd. Bangkok
  Senior Online Account Executive
จำนวน : 1 อัตรา ประสบการณ์ : 1-3 ปี
Voice TV Co.,Ltd. Bangkok
  ผู้ช่วยช่างภาพข่าว
จำนวน : 3 อัตรา ประสบการณ์ : ไม่ระบุ
Voice TV Co.,Ltd. Bangkok
  พนักงานขับรถ
จำนวน : 1 อัตรา ประสบการณ์ : -
Voice TV Co.,Ltd. Bangkok